Học đấu thầu tại Đà Nẵng

Khóa học đấu thầu tại Đà Nẵng khai giảng hàng tháng, học phí học đấu thầu tại đà nẵng: 800k; đăng ký sớm nhận nhiều ưu đãi từ khóa học

Lớp học đấu thầu tại Đà Nẵng tháng nào cũng có lớp mới, học phí 800k

Lớp học đấu thầu tại Đà Nẵng liên tục khai giảng, tháng nào cũng có lớp mới. Lớp học đấu thầu tại Đà Nẵng học theo Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 mới được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2014   1. Thành phần tham dự lớp học đấu thầu tại Đà […]

Khóa học đấu thầu, cấp chứng chỉ đấu thầu
VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG
Add Hà Nội : số 1, Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline tư vấn và đăng ký học: 0985-085-440
Email: quangsonedu@gmail.com