Học đấu thầu Hà Nội

học đấu thầu tại Hà Nội lịch học mới nhất, đăng ký sớm nhận ưu đãi. Học đấu thầu tại Hà Nội học theo luật đấu thầu số 43 mới, học phí 800k/hv

Khóa học đấu thầu, cấp chứng chỉ đấu thầu
VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG
Add Hà Nội : số 1, Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline tư vấn và đăng ký học: 0985-085-440
Email: quangsonedu@gmail.com