HỌC ĐẤU THẦU

Khóa học đấu thầu khai giảng toàn quốc, cấp chứng chỉ đấu thầu, học phí học đấu thầu 800k, chứng chỉ đấu thầu có giá trị toàn quốc

Khóa học đấu thầu, cấp chứng chỉ đấu thầu
VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG
Add Hà Nội : số 1, Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline tư vấn và đăng ký học: 0985-085-440
Email: quangsonedu@gmail.com